ενάπλωση


ενάπλωση
η (Α ἐνάπλωσις)
νεοελλ.
ανάπτυξη, άπλωμα
αρχ.
διάλυση ενός σώματος στα συστατικά στοιχεία του.

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.